Ogłoszenie – Sprzedaż Wyposażenia

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie posiada do sprzedaży niżej wyszczególnione wyposażenie gabinetu stomatologicznego:

  • tacki -2 szt
  • łyżeczki – 10 szt
  • kleszcze do szycia – 6 szt
  • zestaw diagnostyczny – 13 szt
  • zgłębik – 4 szt
  • dźwignia – 12 szt
  • łyżki wyciskowe metalowe – 4 szt
  • kleszcze do ekstrakcji – 14 szt

Oferty cenowe na zakup prosimy przesłać na adresy: sekretariat@wzlp.pl lub c.krawczyk@wzlp.pl w terminie do 11.08.2023 roku

Oferta pracy – Pielęgniarka

 

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie zatrudni osobę na stanowisko pielęgniarka. Wymiar zatrudnienia – pełny etat – umowa o pracę. Aplikacje ( CV ) należy składać osobiście w sekretariacie WZLP lub przesyłać na adres:

rekrutacja@wzlp.org.pl

do dnia 31.08.2023 r.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. Kandydaci wyrażają w CV zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych osobowych w czasie rekrutacji będzie Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, 10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 35. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 

Życzenia z okazji 50-lecia Zespołu Szkół Specjalnych w Olsztynie

Życzenia z okazji 50 - lecia istnienia Zespołu Szkół Specjalnych w Olszytnie

Życzenia z Okazji Dnia Pielęgniarki

Życzenia z Okazji Dnia Pielęgniarki

Brakowanie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie (zniszczenie) wewnętrznej indywidualnej dokumentacji medycznej (historie chorób) pacjentów leczonych w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie w latach 1998-2001.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej, tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta a w przypadku śmierci pacjenta także osoba bliska, mogą składać wnioski w terminie do 18 sierpnia 2023 r. Po odbiór dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej w terminie do 31 sierpnia 2023 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00 do Archiwum Medycznego Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie. Odbiór dokumentacji następuje za potwierdzeniem odbioru.

Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem 89 678 53 55. Po w/w terminie dokumentacja medyczna zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia) zgodnie z obowiązującą procedurą.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. oraz §75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069).

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję