Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

Ordynator:

Anna Królak-Sawczuk

tel. 89 678 53 74

Pielęgniarka oddziałowa:

Małgorzata Oporska

tel. 89 678 53 03

Sekretarka medyczna

Magdalena Jasińska

tel. 89 678 53 81

To jedyny oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w województwie Warmińsko – Mazurskim. Leczone są na nim dzieci od czwartego do osiemnastego roku życia. Oddział zajmuje się leczeniem wszelkiego typu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, m.in. nadpobudliwości, nerwic dziecięcych, zaburzeń odżywiania. Na oddziale nie jest prowadzona długoterminowa terapia uzależnień.

Na leczenie nieletnich potrzeba jest zgoda rodziców. Przy oddziale funkcjonują szkoły w których dzieci i młodzież mogą kontynuować naukę :

  • Szkoła Podstawowa nr 21 Specjalna dla Uczniów z Zaburzeniami Psychicznymi
  • XVII Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Uczniów z Zaburzeniami Psychicznymi obejmujące kształceniem z przedmiotów ogólnokształcących również uczniów szkół zawodowych, branżowych i technikum.
Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję