Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym

Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym

Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym

Stowarzyszenie funkcjonuje przy Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie od grudnia 1994 roku. Jego członkami są osoby doświadczające różnych kryzysów w zakresie zdrowia psychicznego, pracownicy medyczni i poza medyczni, oraz sympatycy.

Stowarzyszenie jest środowiskiem, które zgodnie ze statutem, ma na celu niesienie pomocy, wspieranie osób dotkniętych kryzysem oraz ich rodziny, które często potrzebują fachowej wiedzy i wskazówek

jak postępować z bliskimi, zarówno podczas nasilenia objawów, a także w okresach  remisji choroby.

Aktywność stowarzyszenia ma łagodzić cierpienie wynikające z doświadczania choroby, przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób  chorych oraz zwiększać ich poczucie wartości i bezpieczeństwa.

         Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym organizuje i prowadzi spotkania oraz szkolenia, podczas których członkowie i osoby zainteresowane mogą wymieniać się doświadczeniami, poznawać się, dawać sobie wzajemnie akceptację, zrozumienie, wskazówki i pomoc.

W swoich działaniach Stowarzyszenie współpracuje z różnymi instytucjami między innymi z Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie oraz  Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur.

Dane:

NIP: 739 12 54 279

REGON: 510284824

KRS: 0000030066

konto bankowe:  BNP Paribas Bank Polska

numer konta :  PL 69 2030 0045 1110 0000 0212 9080

Kontakt:  osppinch@wzlp.org.pl

Zarząd Stowarzyszenia:

Dorota Dziedziula – Prezes

Beata Rogowska  – Wiceprezes

Jacek Borowik  –  Sekretarz

Anna Oleksiak –  Członek Zarządu

Iwona Omilian  –  Skarbnik

Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym

Al. Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn

Wystawa prac plastycznych z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego 10 października 2021.

 

Majowy spacer po Arboretum

Ładną pogodą i zapachem lasu przywitało Leśne Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach uczestników wycieczki w ramach spotkania Olsztyńskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym.

19 osób pod okiem Przewodnika udało się ścieżkami ogrodu botanicznego, magicznego miejsca kolekcjonowania różnorodnych gatunków kwiatów, drzew i krzewów.

Szesnaście hektarów lasu, trasy edukacyjne, oczka wodne, torfowisko, różnorodna flora, stare ule, zakątki…to wszystko sprawiło, że piękno wyprawy poczuliśmy w pełni. Wróciliśmy zadowoleni, spełnieni, zrelaksowani.

Spotkanie miało charakter integracyjny.

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję