Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym

Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym

Stowarzyszenie funkcjonuje przy Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie od grudnia 1994 roku. Jego członkami są osoby doświadczające różnych kryzysów w zakresie zdrowia psychicznego, pracownicy medyczni i poza medyczni, oraz sympatycy. Stowarzyszenie jest środowiskiem, które zgodnie ze statutem, ma na celu niesienie pomocy, wspieranie osób dotkniętych kryzysem oraz ich rodziny, które często potrzebują fachowej wiedzy i wskazówek jak postępować z bliskimi, zarówno podczas nasilenia objawów, a także w okresach remisji choroby.

Aktywność stowarzyszenia ma łagodzić cierpienie wynikające z doświadczania choroby, przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób chorych oraz zwiększać ich poczucie wartości i bezpieczeństwa. Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym organizuje i prowadzi spotkania oraz szkolenia, podczas których członkowie i osoby zainteresowane mogą wymieniać się doświadczeniami, poznawać się, dawać sobie wzajemnie akceptację, zrozumienie, wskazówki i pomoc.

Dane:

NIP: 739 12 54 279

REGON: 510284824

KRS: 0000030066

konto bankowe:  BNP Paribas Bank Polska

numer konta :  PL 69 2030 0045 1110 0000 0212 9080

Kontakt:  osppinch@wzlp.org.pl

Zarząd Stowarzyszenia:

Dorota Dziedziula – Prezes

Beata Rogowska  – Wiceprezes

Jacek Borowik  –  Sekretarz

Anna Oleksiak –  Członek Zarządu

Iwona Omilian  –  Skarbnik

Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym

Al. Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn

Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur w Olsztynie

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Podziękowania dla Darczyńców

W imieniu członków Olsztyńskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie na rzecz osób dorosłych i dzieci doświadczających różnych kryzysów związanych ze zdrowiem psychicznym.

Państwa życzliwa pomoc, to wspaniała inicjatywa, która przełożyła się na możliwość wyróżnienia uczestników XXVII edycji konkursu plastycznego „Po Złoty Kwiat Wśród Ciemności Świata” zorganizowanego z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

Doceniamy Państwa zaangażowanie i wrażliwość. Przekazany przyjazny dar przyczynił się do promocji zdrowia psychicznego jak również do pomnażania wartości jaką daje czytanie książek.

Szczególne podziękowania kierujemy do:

– Oficyny Wydawniczej „Impuls” w Krakowie

– Wydawnictwa Wysoki Zamek w Krakowie

– Wydawnictwa Czarne w Wołowcu

– Domu Wydawniczego REBIS Sp. z o.o. w Poznaniu

– Krakowskiego Biura Festiwalowego w Krakowie

– Wydawnictwa Zwierciadło Sp. z o.o. w Warszawie

– Wydawnictwa Sonia Draga Sp. z o.o. w Katowicach

– Wydawnictwa Pruszyński Media Sp. z o.o. w Warszawie

– Wydawnictwa Otwarte Sp. z o.o. w Krakowie

– Wydawictwa Virgo w Warszawie

– Wydawnictwa Publicat S.A. w Poznaniu

– Wydawnictwa Literackiego Sp. z o.o. w Krakowie

– Wydawnictwa Granice.pl w Zabrzu

– Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak Sp. z o.o.

– I.D.C. Polonia S.A. w Libertowie

– Terravita Sp. z o.o. w Poznaniu

 

Obrazy

Wystawa prac plastycznych z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego 10 października 2021.

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję