Oddziały ogólnopsychiatryczne

Oddziały ogólnopsychiatryczne

Oddziały ogólnopsychiatryczne I ,II i III zajmują się leczeniem zaburzeń psychicznych, w tym schizofrenii, zaburzeń depresyjnych, nawracających, afektywnych dwubiegunowych, schizoafektywnych, lękowych. Lęczone są w nich także zaburzenia występujące w przebiegu ograniczonych zaburzeń osobowości oraz upośledzeń umysłowych. Na oddziałach udzielana jest również pomoc psychiatryczna i psychologiczna w stanach stresu pourazowego.

Na oddziale IV leczone są zaburzenia psychiczne osób po sześcdziesiątym roku życia. Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem otępień, zaburzeń depresyjnych, psychotycznych wieku podeszłego, psychoz, zaburzeń nerwicowych i lękowych osób starszych.

Oddział I Ogólnopsychiatryczny

Koordynator:

Lech Gadecki

tel. 89 678 52 75

Pielęgniarka oddziałowa:

Katarzyna Szczucińska

tel. 89 678 53 26

Oddział II Ogólnopsychiatryczny

Koordynator:

Teresa Kupeć

tel. 89 678 52 81

Pielęgniarka oddziałowa:

Danuta Magun

tel. 89 678 53 14

Oddział III Ogólnopsychiatryczny

Ordynator:

Aneta Jaroszewska

tel. 89 678 52 74

Pielęgniarka oddziałowa:

Elżbieta Choroszucha

tel. 89 678 52 76

Oddział Kliniczny Ogólnopsychiatryczny IV

Ordynator:

Wojciech Dumara

tel. 89 678 53 29

Pielęgniarka oddziałowa:

Alicja Rutkowska-Rubas

tel. 89 678 53 64

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję