Oddział terapii uzależnienia od alkoholu z pododdziałem dziennym terapii uzależnienia od alkoholu

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu z pododdziałem dziennym terapii uzależnienia od alkoholu

Koordynator

Karol Talkowski

tel. 89 678 52 82

Koordynator pododdziału dziennego:

Danuta Kołaczek

tel. 89 678 53 10

Pielęgniarka oddziałowa:

Beata Aneszko

tel. 89 678 53 69

Oddział zajmuje się realizacją programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu, udzielaniem indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – lecznicznych osobom uzależnionym od alkoholu, prowadzeniem działań konsultacyjno – edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych, przygotowaniem pacjentów do kontynuowania terapii w programie ambulatoryjnym, realizowaniem, we współdziałaniu z lecznicntwem ambulatoryjnym programów terapeutycznych dla osób współuzależnionych. Do oddziału mogą być przyjęte osoby uzależnione od alkoholu, od osiemnastego roku życia, które zgłaszają się same lub zostały zobowiązane do leczenia odwykowego przez sąd. Po wstępnej rozmowie z terapeutą, ustala się termin przyjęcia do oddziału, pacjent zostaje poinformowany o warunkach przyjęcia. Wymagana jest minimum dwutygodniowa abstynencja.

Punkt konsultacyjny

 

Zajmuje się prowadzeniem terapii uzależnienia od alkoholu w programie ambulatoryjnym pacjentów wypisywanych z oddziału oraz realizowaniem programó terapeutycznych dla osób współuzależnionych.

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję