Szpital przyjazny kombatantom

Szpital przyjazny kombatantom

14 października 2010r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisano „Porozumienie o realizacji świadczeń zdrowtnych poza kolejnością dla Kombatantów i Osób Represjonowanych”. Honorowy patronat nad porozumieniem objął Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Stronami porozumienia są Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Warmińsko – Mazurska Rada Kombatantów w Olsztynie i szpitale dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa.

W Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego koordynatorem został:

Anna Kossakowska

tel. 89 678 53 17

e-mail: a.kossakowska@wzlp.pl

Informacje na ten temat można uzyskać pod numerem 89 678 53 18

Dokumenty uprawniające do udziału w programie:

Legitymacjia lub zaświadczenie o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Legitymacja inwalidy wojennego i wojskowego wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51.

Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-52.

Stosowne Zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dla wdów i wdowców po osobach represjonowanych.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję