Zakup i dostawa mięsa wieprzowego i wołowego

Zakup i dostawa mięsa wieprzowego i wołowego

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE BEZPRZETARGOWEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(Ustawy o zamówieniach publicznych do tego ogłoszenia na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 nie stosuje się.)

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawy mięsa wieprzowego i wołowego  do działu żywienia WZLP w Olsztynie.

ogłoszenie na stronę

Załącznik nr 1 _Formularz ofertowy

Załącznik nr 2_Formularz cenowy

Załącznik nr 3_Wzór umowy

Załącznik nr 4 _ Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zawiadomienie o wyborze oferty

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję