Rozbudowa istniejących systemów bezpieczeństwa w obrębie pomieszczeń oddziału IV ogólnopsychiatrycznego w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie nr 35 dz. 2 obręb 25: rozbudowa systemu CCTV i systemu SWiN odcinka obserwacyjnego oddziału IV WZLP, w związku z COVID-19

Rozbudowa istniejących systemów bezpieczeństwa w obrębie pomieszczeń oddziału IV ogólnopsychiatrycznego w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie nr 35 dz. 2 obręb 25: rozbudowa systemu CCTV i systemu SWiN odcinka obserwacyjnego oddziału IV WZLP, w związku z COVID-19

Zawiadomienie o wyborze

Ogłoszenie

załącznik nr 1 – formularz oferty

załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2a – Rzuty pom O.IV WZLP

Załącznik nr 3 – wzór umowy CCTV SWiN

załącznik nr 4 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję