zatrudnimy pracownika w Dziale Organizacyjno -Prawnym i Kadr

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie zatrudni inspektora w Dziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr.  Wymiar zatrudnienia – pełny etat, umowa o pracę. Wymagane wykształcenie wyższe oraz znajomość prawa pracy. Aplikacje ( CV ) należy składać osobiście w sekretariacie WZLP lub przesyłać na adres:

rekrutacja@wzlp.org.pl

do dnia 22.11.2023 r.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. Kandydaci wyrażają w CV zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych osobowych w czasie rekrutacji będzie Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, 10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 35. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Zatrudnimy psychoterapeutów i psychologów do pracy z dziećmi

Wojewódzki Zespół Lecznictwa  Psychiatrycznego  w Olsztynie zatrudni:

w oddziale dziennym dla dzieci i młodzieży oraz w oddziale psychiatrii sądowej.

Aplikacje ( CV ) należy składać do dnia 5 grudnia 2023r. osobiście w sekretariacie WZLP (Olsztyn, al. Wojska Polskiego 35) lub przesyłać na adres: rekrutacja@wzlp.org.pl Dodatkowe informacje pod nr tel. 89 678 53 50

Zatrudnimy portiera – dozorcę

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie zatrudni portiera – dozorcę.  Wymiar zatrudnienia – pełny etat, umowa o pracę. Aplikacje ( CV ) należy składać osobiście w sekretariacie WZLP lub przesyłać na adres:

rekrutacja@wzlp.org.pl

do dnia 18.11.2023 r.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. Kandydaci wyrażają w CV zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych osobowych w czasie rekrutacji będzie Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, 10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 35. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Konkursy na stanowiska Ordynatorów

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie w porozumieniu z Warmińsko – Mazurską Izbą Lekarską

ogłasza

KONKURS

na stanowisko:

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 10.07.2023r. (Dz.U.2023.1515) oraz złożyć dokumenty określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 06.02.2012r. (Dz.U. 2021 poz. 430, t.j.)

Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie do 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w zamkniętej kopercie z nazwiskiem, imieniem, adresem i telefonem nadawcy oraz dopiskiem

„Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału (….) i przesłać na adres :

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego

                Al. Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn

 

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nastąpi w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu składania ofert w siedzibie Warmińsko – Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, ul. Żołnierska 16C, 10-561 Olsztyn.

Osoba zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs.

27.10.2023r.

zatrudnimy konserwatora z uprawnieniami SEP do 1 kV

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie zatrudni konserwatora z uprawieniami SEP do 1kV.  Wymiar zatrudnienia – pełny etat, umowa o pracę. Aplikacje ( CV ) należy składać osobiście w sekretariacie WZLP lub przesyłać na adres:

rekrutacja@wzlp.org.pl

do dnia 18.11.2023 r.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. Kandydaci wyrażają w CV zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych osobowych w czasie rekrutacji będzie Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, 10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 35. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję