Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży

Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie w porozumieniu z Warmińsko – Mazurską Izbą Lekarską

ogłasza

KONKURS

na stanowisko

Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży,

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 20.07.2023r. (Dz.U. 2023.1515) oraz złożyć dokumenty określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 06.02.2012r. (Dz.U. 2021 poz. 430, t.j.)

Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie do 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w zamkniętej kopercie z nazwiskiem, imieniem, adresem i telefonem nadawcy oraz dopiskiem

„Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału (….) i przesłać na adres :

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego

                Al. Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn

 

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nastąpi w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu składania ofert w siedzibie Warmińsko – Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, ul. Żołnierska 16C, 10-561 Olsztyn

Osoba zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs.

Olsztyn, dnia 17.06.2024

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję