Zatrudnimy psychoterapeutów

Wojewódzki Zespół Lecznictwa  Psychiatrycznego  w Olsztynie zatrudni psychoterapeutów lub osoby ubiegające się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty.

Aplikacje ( CV ) należy składać do dnia 18 lipca 2023r. osobiście w sekretariacie WZLP (Olsztyn, al. Wojska Polskiego 35) lub przesyłać na adres: rekrutacja@wzlp.org.pl Dodatkowe informacje pod nr tel. 89 678 53 50

Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału II Ogólnopsychiatrycznego

Dyrektor

Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego

  w Olsztynie

ogłasza

KONKURS

na stanowisko Ordynatora Oddziału II Ogólnopsychiatrycznego  w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 20.07.2011r. (Dz.U. Nr. 151 poz. 896) oraz złożyć dokumenty określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 06.02.2012r. (Dz.U. 2021 poz. 430, t.j.)

Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie do 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w zamkniętej kopercie z nazwiskiem, imieniem, adresem i telefonem nadawcy oraz dopiskiem

„Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału II Ogólnopsychiatrycznego  ” i przesłać na adres :

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego

AL Wojska Polskiego 35 10-228 Olsztyn

 

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od upływu terminu składania ofert w siedzibie Warmińsko – Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, ul. Żołnierska 16C, 10-561 Olsztyn

Osoba zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs.

 

27 kwietnia 2023r.

Uruchomiliśmy Oddział Kliniczny Psychogeriatryczny

Z dniem 1 kwietnia bieżącego roku w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie  uruchomiony został Oddział kliniczny psychogeriatryczny. W oddziale tym leczone są zaburzenia psychiczne osób po sześćdziesiątym roku życia, główne otępienia, zaburzenia depresyjne, psychotyczne i psychozy, oraz zaburzenia nerwicowe i lękowe.

Centrum Zdrowia Psychicznego

 Centrum Zdrowia Psychicznego rozpoczęło swoją działalność w ramach programu pilotażowego Ministerstwa Zdrowia z myślą o realizacji nowoczesnego modelu leczenia. Rolą CZP jest zwiększenie oddziaływań pośrednich, które są dogodniejsze dla pacjenta, przez co ograniczymy hospitalizacje do niezbędnego minimum

Obszarem działania Centrum Zdrowia Psychicznego jest Miasto Olsztyn

Kompleksowa opieka psychiatryczna w naszym Centrum odbywa się w warunkach:

 

Dane kontaktowe w zakładce Punkt Zgłoszeniowo Koorydynacyjny

Wynajmiemy gabinet stomatologiczny lekarzowi dentyście

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie wynajmie lekarzowi dentyście Gabinet Stomatologiczny będący w zasobach naszej jednostki. Informacje szczegółowe pod tel.  89 678 53 50

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję