Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym

Spotkania odbywają się w każdy czwartek w godzinach 15.00 – 17.00 w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie przy al. Wojska Polskiego 35.

Prezes: Dorota Dziedziula

Stowarzyszenie funkcjonuje przy Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie od grudnia 1994 roku. Realizuje wiele projektów, które wspierają leczenie pacjentów.

Potrafię – trening higieniczny i kulinarny

Projekt ma poprawić funkcjonowanie osób przewlekle chorych w środowisku życia w zakresie samoopieki. Uczestnicy zajęć trenują wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych, samodzielne przygotowywanie podstawowych posiłków oraz potraw świątecznych. Uczestnicy uzyskują wiedzę na temat prawidłowego sposobu odżywiania i jego znaczenia dla właściwego rozwoju i funkcjonowania organizmu. Zajęcia wzbogacono o naukę makijażu.

Dialog

Celem projektu, w ramach którego zrealizowane zostały dwa zadania, było usuwanie barier społecznych w komunikowaniu się osób chorych psychicznie ze środowiskiem, kształtowanie wrażliwości wobec psychicznie chorych, zwrócenie uwagi na problematykę zdrowia psychicznego oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej. Zajęcia odbywały się codziennie zgodnie z harmonogramem zajęć Terapeutycznego Klubu Pacjenta, a ponadto:

  • uczestnicy przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji V Dnia Solidarności z Chorymi na Schizofrenię, rozpowszechnili ulotkę adresowaną do osób chorych i ich bliskich, upamiętniając ten dzień;
  • odbyła się impreza kulturalno – integracyjna z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego z udziałem pacjentów, byłych pacjentów, personelu, przedstawicieli lokalnych władz, mediów, przedstawicieli szpitali psychiatrycznych z Węgorzewa i Fromborka – ponad 130 osób – uczestnicy programu przygotowali wystrój sali, zaproszenia, laurki, upominki, prace konkursowe literackie i plastyczne.

Spotkanie było okazją do podzielenia się refleksjami na temat sensu życia. Celem pośrednim imprezy była integracja osób cierpiących na zaburzenia psychiczne ze środowiskiem, między innymi poprzez twórczość. Odbył się wernisaż prac plastycznych osób doświadczających choroby psychicznej. Ogłoszono wyniki konkursu „Zmysłowe Poznawanie Świata”. Zwycięzcom wręczono nagrody”.

W Instytucie Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie odbył się wernisaż prac plastycznych osób z zaburzeniami psychicznymi, podczas którego wystąpił zespół Paja Brava.

Po raz pierwszy zorganizowane zostały warsztaty plastyczne w sposób profesjonalny pod kierunkiem pani Grażyny Borys, osoby o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach zarówno plastycznych jak i pedagogicznych. Ta inicjatywa okazała się bardzo trafiony pomysłem. Wiele osób odkryło w sobie nowe możliwości realziacji i rozwoju. Docelowo z warsztatów plastycznych skorzystały 24 osoby.

Paja Brava – Celem programu jest rozwijanie i podtrzymywanie aktywności poprzez twórczość muzyczną, zapobieganie izolacji, wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Wymienione zadania realizowane są w dużej mierze dzięki środkom finansowym pochodzącym z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, a także we współpracy z Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego, Olsztyńskim Stowarzyszeniem Bądź Dobrej Myśli oraz z zaprzyjaźnionymi firmami. stowarzyszenie ściśle współpracuje z poszczególnymi oddziałami szpitala, a także poradnią zdrowia psychicznego w zakresie realizacji zadań wynikających z rehabilitacji psychiatrycznej.

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję