Dostawa pościeli, prześcieradeł, poduszek, piżam i koców

Dostawa pościeli, prześcieradeł, poduszek, piżam i koców

OGŁOSZENIE na stronę

zał. 1 – Formularz oferty

zał. 2 – Opis przedmiotu zamówienia

zał. 3 – Wzór umowy

zał. 4 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE POPRAWIŁ OCZYWISTĄ OMYŁKĘ PISARSKĄ W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA, NAZWĘ PAKIETU NR 4 NA „PODUSZKĘ MEDYCZNĄ ANTYALERGICZNĄ BIAŁĄ”.

OGŁOSZENIE o wyborze

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję