Oferta oddziału 5

Oferta oddziału 5

Oddział dzienny psychiatryczny z pododdziałem rehabilitacji psychiatrycznej

Koordynator: Józef Korbut tel. 89 678 53 32

Pielęgniarka oddziałowa: Jolanta Ewertowska tel. 89 678 53 51

Oddział zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi: zaburzeniami psychotycznymi i niepsychotycznymi (zaburzeniami osobowości, nerwicowymi) oraz rehabilitacją psychiatryczną wczesną i późną.

Oddział dysponuje 30 miejscami. W oddziale nie są leczone osoby z rozpoznaniem uzależnienia (jako schorzeniem zasadniczym).

Korzystanie ze świadczeń oddziału możliwe jest po otrzymaniu skierowania z Poradni Zdrowia Psychicznego, ewentualnie od lekarza rodzinnego, po zakwalifikowaniu przez koordynatora oddziału. Możliwość korzystania ze świadczeń oddziału wynosi:

– dla pacjentów pododdziału terapeutycznego do 60 dni roboczych,

– dla pacjentów pododdziału rehabilitacyjnego do 80 dni roboczych.

Pacjenci kończący leczenie w oddziałach stacjonarnych ogólnopsychiatrycznych mają możliwość kontynuowania leczenia w tutejszych warunkach.

Oddział zapewnia leki psychiatryczne oraz dwa posiłki dziennie.

Oddział:

– pracuje w dni robocze – od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.00.

– ma koedukacyjny charakter dla dorosłych powyżej 18 roku życia,

– zapewnia świadczenia w dni ustawowo zwane roboczymi, w trybie ciągłym.

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję