Fundusze

Poprawa dostępności Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie dla niepełnosprawnych oraz wykonanie szatni zbiorczej personelu medycznego wraz z wyposażeniem

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie realizuje projekt ” Poprawa dostępności Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie dla niepełnosprawnych oraz wykonanie szatni zbiorczej personelu medycznego wraz z wyposażeniem „.

Na realizację zadania WZLP w Olsztynie otrzymał dotację w kwocie 880.293 zł przyznaną w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19.

Przedmiotem projektu jest poprawa doprawa dostępności Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W ramach inwestycji zostaną wyremontowane i zmodernizowane pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pacjentów Zespołu Przychodniu Specjalistycznych oraz w budynku terapeutyczno- administracyjnym. Remont i modernizacja wejścia głównego od strony ul. Wojska Polskiego, remont i modernizacja wejścia do parterowej bryły Zespołu Przychodni, remont i modernizacja wejścia do Oddziału V Dziennego z pododdziałem Rehabilitacyjnym , wykonanie barier ochronnych z naprawą zewnętrznego biegu schodowego wejścia Oddziału Dziecięco- Młodzieżowego. Wykonanie szatni zbiorczej personelu medycznego wraz z wyposażeniem.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję