Remont i modernizacja oddziałów szpitalnych ogólnopsychiatrycznych

Remont i modernizacja oddziałów szpitalnych ogólnopsychiatrycznych

Remont i modernizacja oddziałów szpitalnych ogólnopsychiatrycznych

Remont i modernizacja oddziałów szpitalnych ogólnopsychiatrycznych Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

 

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie realizuje projekt ” Remont i modernizacja oddziałów szpitalnych ogólnopsychiatrycznych Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie”.

Na realizację zadania WZLP w Olsztynie otrzymał dotację w kwocie 500.000 zł przyznaną w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19 – dofinansowanie części kosztów niekwalifikowanych oraz 17,5%kosztów kwalifikowanych opisanego wyżej projektu.

Przedmiotem projektu jest poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień udzielanych w Oddziale III oraz II ogólnopsychiatrycznym Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego.

W ramach inwestycji zostaną wyremontowane i zmodernizowane Oddziały II i III ogólnopsychiatryczne, wyremontowane zostaną sale chorych, pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pacjentów, gabinety lekarskie, sale terapii zajęciowej oraz gabinety zabiegowe oraz przebudowa i wyposażenie pomieszczeń administracyjnych. Zostanie również wykonana wymiana dźwigu osobowo-towarowego. Zakupione zostanie również wyposażenie oraz sprzęt medyczny, min.: przenośny aparat EKG, defibrylator, przenośny generator ozonu.

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję