Poprawa dostępności dla niepełnosprawnych oraz wykonanie szatni zbiorczej personelu medycznego

Poprawa dostępności dla niepełnosprawnych oraz wykonanie szatni zbiorczej personelu medycznego

Poprawa dostępności dla niepełnosprawnych oraz wykonanie szatni zbiorczej personelu medycznego

Poprawa dostępności Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie dla niepełnosprawnych oraz wykonanie szatni zbiorczej personelu medycznego wraz z wyposażeniem

 

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie realizuje projekt ” Poprawa dostępności Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie dla niepełnosprawnych oraz wykonanie szatni zbiorczej personelu medycznego wraz z wyposażeniem „.

Na realizację zadania WZLP w Olsztynie otrzymał dotację w kwocie 880.293 zł przyznaną w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19.

Przedmiotem projektu jest poprawa doprawa dostępności Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W ramach inwestycji zostaną wyremontowane i zmodernizowane pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pacjentów Zespołu Przychodniu Specjalistycznych oraz w budynku terapeutyczno- administracyjnym. Remont i modernizacja wejścia głównego od strony ul. Wojska Polskiego, remont i modernizacja wejścia do parterowej bryły Zespołu Przychodni, remont i modernizacja wejścia do Oddziału V Dziennego z pododdziałem Rehabilitacyjnym , wykonanie barier ochronnych z naprawą zewnętrznego biegu schodowego wejścia Oddziału Dziecięco- Młodzieżowego. Wykonanie szatni zbiorczej personelu medycznego wraz z wyposażeniem.

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję