Remont i modernizacja oddziałów szpitalnych ogólno psychiatrycznych Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Remont i modernizacja oddziałów szpitalnych ogólno psychiatrycznych Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Współfinansowany ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa: 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Działanie: 9.1  – Infrastruktura ochrony zdrowia

Przedmiotem projektu była poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień udzielanych na wybranych Oddziałach ogólnopsychiatrycznych Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego.

W ramach inwestycji wyremontowano i zmodernizowano Oddziały II i III ogólnopsychiatryczne, wyremontowane zostały sale chorych, pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pacjentów oraz personelu, gabinety lekarskie, sale terapii zajęciowej oraz gabinety zabiegowe. Wymieniono dźwig osobowo-towarowy. Zakupiono wyposażenie oraz sprzęt medyczny, min.: przenośny aparat EKG, defibrylator, dwa przenośne generatory ozonu.

Najważniejsze etapy projektu w okresie od 24.06.2019 r. do 31.12.2021 r.:

  • Przygotowanie dokumentacji projektowej z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

  • Przygotowanie i ogłoszenie przetargu nieograniczonego na prace budowlane oraz jego realizacja,

  • Przygotowanie i przeprowadzenie zapytań ofertowych na dostawy sprzętu medycznego oraz promocji i ich realizacja,

  • Podpisanie umów z wykonawcami/dostawcami i ich realizacja,

  • Zakończenie inwestycji

Cel główny:

Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych (hospitalizacji) udzielanych przez Wojewódzki zespół Lecznictwa Psychiatrycznego.

Cele szczegółowe:

  1. Poprawa stanu technicznego sal chorych Oddziałów psychiatrycznego oraz punktów sanitarnych.

  2. Dostosowanie wybranych pomieszczeń dla potrzeb osób starszych oraz pacjentów z niepełnosprawnościami.

  3. Zakup specjalistycznego sprzętu, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów hospitalizowanych

Całkowita wartość projektu – 2.962.332,55 zł

Wkład Funduszy Europejskich – dofinansowanie (82,50%) – 2.012.289,18 zł

Projekt dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu samorządu województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję