Modernizacja oddziałów szpitalnych

Modernizacja oddziałów szpitalnych

„Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie realizuje projekt ” Remont i modernizacja oddziałów szpitalnych ogólnopsychiatrycznych Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie”.

Przedmiotem projektu jest poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień udzielanych w Oddziale III oraz II ogólnopsychiatrycznym Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego. W ramach inwestycji zostaną wyremontowane i zmodernizowane Oddziały II i III ogólnopsychiatryczne, wyremontowane zostaną sale chorych, pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pacjentów, gabinety lekarskie, sale terapii zajęciowej oraz gabinety zabiegowe. Zostanie również wykonana wymiana dźwigu osobowo-towarowego. Zakupione zostanie również wyposażenie oraz sprzęt medyczny, min.: przenośny aparat EKG, defibrylator, przenośny generator ozonu.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu samorządu województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję