Fundusz przeciwdziałania COVID-19

Fundusz przeciwdziałania COVID-19

Fundusz przeciwdziałania COVID-19

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2”

 

Na realizację zadania WZLP w Olsztynie otrzymał dotację w kwocie 1.411.510 zł przyznaną w ramach wsparcia

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Przedmiotem projektu jest stworzenie możliwości leczenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychiatrycznymi zakażonymi Covid-19 w wydzielonej części Oddziału Dziecięco- Młodzieżowego oraz umożliwienie rehabilitacji „pocovidowej” tej grupy pacjentów .

W ramach inwestycji: powstanie sala terapeutyczno zajęciowa, nastąpi modernizacja odcinka obserwacyjnego Oddziału Dziecięco –Młodzieżowego pod kątem dostosowania jego funkcji do hospitalizacji dzieci

i młodzieży zakażonej Covid- 19, nastąpi zagospodarowanie wewnętrznego wydzielonego terenu na cele rehabilitacji terapeutyczno-ruchowej dzieci i młodzieży.

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję