Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wyborze

Dotyczy: konkursu o udzielenie zamówienia na wykonanie świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie niniejszym ogłasza, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert:

  1. W zakresie psychiatrii w oddziale szpitalnym w ramach ordynacji oraz koordynacji w oddziale szpitalnym II – Teresa Kupeć Praktyka Lekarska, Teresa Kupeć, ul. Mazowiecka 6/7, 10-699 Olsztyn,

  2. W zakresie lekarskich dyżurów w poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych – Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Karol Talkowski, ul. Leśna 20/17, 10-173 Olsztyn,

Wszystkie oferty spełniły warunki konkursu. Podpisanie umów z oferentami nastąpi w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie unieważnia konkurs w części: Wykonanie świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii w ramach świadczeń w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w WZLP w Olsztynie.

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję