Ogłoszenie o wyborze dostawy odczynników

Ogłoszenie o wyborze dostawy odczynników

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W BEZPRZETARGOWYM ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DIAGNOSTYCZNYCH

do laboratorium WZLP w Olsztynie

ZP.3322.123.2021 Olsztyn, dnia 17.12.2021 r.

Informujemy, iż w wyniku bezprzetargowego postępowania o zamówienie publiczne, na dostawy odczynników diagnostycznych do laboratorium Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta dla:

Pakiet nr 1:

Bio-Novum Sp. zo.o.

ul. Droga Męczenników Majdanka

74 20-325 Lublin

 

Pakiet nr 2, 3, 4, 7, 8:

BioMaxima S.A.

ul. Vetterów 5

20-277 Lublin

 

Pakiet nr 5:

Alpha Diagnostics Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 1

02-677 Warszawa

 

Pakiet nr 6:

PZ CORMAY S.A.

ul. Wiosenna 22

05-092 Łomianki

 

Wybrani Wykonawcy spełnili wszelkie wymagania zamawiającego, uzyskując najwyższą ilość punktów, przy kryterium najniższa cena.

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję