Zawiadomienie o wyniku

Zawiadomienie o wyniku

ZP.3321.20.2021

 

Zawiadomienie o wyborze

 

Dotyczy: konkursu o udzielenie zamówienia na wykonanie świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie niniejszym ogłasza, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

 

  1. W zakresie psychiatrii w oddziale szpitalnym w ramach lekarskich dyżurów medycznych, koordynacji, świadczeń lekarskich w Zespole Leczenia Środowiskowego – Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maciej Plichtowski, 11-001 Dywity, ul. Słoneczna 4b

 

Złożona oferta spełniły warunki konkursu. Podpisanie umów z oferentami nastąpi w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

 

 

Olsztyn, dn. 31.12.2021 r.

 

D Y R E K T O R

Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa

Psychiatrycznego w Olsztynie

Jan Citko

 /podpis na oryginale/

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję