Sprzedaż unitu stomatologicznego

Sprzedaż unitu stomatologicznego

Wojewódzki Zespół Lecznictw Psychiatrycznego w Olsztynie posiada do zbycia wycofany z użytkowania w tutejszym szpitalu:

Unit stomatologiczny Stetn Weber S-190 wraz z wyposażeniem (moduły turbinowy ze światłem TA-98L, mikrosilnik Bien Air, skaler EMS, lampa polimeryzacyjna, kompresor bezolejowy EKOM). Rok produkcji urządzenia 2007.

Urządzenie jest sprawne. W okresie eksploatacji było poddawane okresowym przeglądom technicznym i serwisowane przez uprawniony serwis aparatury medycznej (paszport techniczny urządzenia do wglądu).

  1. Urządzenie można obejrzeć w poniedziałek i piątek od 8:00 do 14:00, środę i w czwartek od 13:00 do 15:00 po wcześniejszym umówieniu się z osobami uprawnionymi.
  2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z potencjalnymi Kupującymi są: Cezary Krawczyk i Renata Kaim – tel. 89 650 53 15.
  3. O wyborze Kupującego zadecyduje najkorzystniejsza zaproponowana cena.
  4. Kupujący dokona demontażu, odbioru i transportu zakupionego własnymi siłami i na własny koszt.
  5. Wydanie zakupionego urządzenia nastąpi po opłaceniu przez Kupującego należności w kasie szpitala lub na wskazane przez Sprzedającego konto.

Oferty cenowe należy składać na adres emial: sekretariat@wzlp.pl w terminie do 7 czerwca 2023r.

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję