Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału terapii uzależnienia od alkoholu z pododdziałem dziennym terapii uzależnienia od alkoholu

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału terapii uzależnienia od alkoholu z pododdziałem dziennym terapii uzależnienia od alkoholu

Dyrektor

Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego

  w Olsztynie

ogłasza

KONKURS

na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału terapii uzależnienia od alkoholu z pododdziałem dziennym terapii uzależnienia od alkoholu w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 20.07.2011r. (Dz.U. Nr. 151 poz. 896) oraz złożyć dokumenty określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 06.02.2012r. (Dz.U. 2021 poz. 430, t.j.)

Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie do 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w zamkniętej kopercie z nazwiskiem, imieniem, adresem i telefonem nadawcy oraz dopiskiem

„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Terapii uzależnienia od alkoholu z pododdziałem dziennym terapii uzależnienia od alkoholu” i przesłać na adres :

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego

AL Wojska Polskiego 35 10-228 Olsztyn

 

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od upływu terminu składania ofert w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie ul. Wincentego Pstrowskiego 14K

Osoba zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs.

 

20 stycznia 2023r.

Powrót
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję